Yüzmenin Tarihçesi

M.Ö 9000’li yıllardan beri insanlık tarihinde var olan yüzme sporu, insanlar için en başta spor olarak değil bir ihtiyaç olarak var olmuştur. Bugün ‘ karavl ‘  olarak bilinen stilin, kabartmalarda da yer aldığı gözükmüştür. Bu kabartmanlar ‘ kravl ‘ un Avusturalya ‘ lılar tarafından bulunup; dünyaya yayıldığı idealarını çürütebilecek niteliktedir.  Özellikle savaşçıların düşmanlardan kaçarken nehirlerden yüzerek geçtiği de Asur kabartmalarında  yer almıştır. Hatta askeri eğitimlerde de yüzme zorunluluğu getirilmiştir. Bu dönemde yüzme bilmeyenlere yüzme öğrenmeleri de mecbur kalınmıştır.

Evliya Çelebi ‘ nin Seyehatnamesi ‘ nde de Kağıthane şenliklerinde yüzme yarışının yapıldığı ve Osmanlı donanmasındaki leventlerin de çok iyi yüzme bildikleri anlaşılmaktadır.

Türkler de ise yüzme sporunun Orta Asya ‘ya göçmeden önce var olduğu bilinmektedir. Bunun yanı sıra tarihi belgelerde yüzme sporunun askeri alanda da kullanıldığı belirtilmiştir. Yüzme sporunun her ne kadar  Orta Asya ‘ dan Anadoluya gelen Tükler tarafından getirildiği düşünülse de Akdeniz ve Ege kıyılarında yaşayan toplumların yüzmeyle ilgisinin olduğu ancak ; buna dair herhangi bir belge bulunmaması sebebiyle kesinlik kazanmadığı bir gerçektir.

Türkiye ‘ de ilk modern yüzme sporuna ilk adım ise 1973 yılında Galatasaray Sultaniyesi’ nde atılmıştır. İstanbul’da bulunan yabancı uyruklu vatandaşlar ile başlayan yüzme yarışları kez  15 Eylül 1923′ de Büyükada da yapılmıştır.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir